КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВEН ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СОФИЈА

  • Македонски
  • Български

Литература

Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ го собира, обработува, штити и чува македонското културно наследство за идните генерации. Со градење и развој на националниот библиотечно-информациски систем, дигитализација на културното наследство од сопствените збирки, и со изработување на национална библиографија, обезбедува пристап in situ и од далечина, пред се за оние што се занимаваат со научноистражувачка работа, но и за сите кои се стремат кон збогатување на сопственото знаење и свестран личен развој.

Библиотеката дава поддршка и обезбедува извори на информации...

Во огласот објавен на 1 Ноември 1920 г. се барале слушатели за книжевност, лингвистика, историја, филозофија и педагогија. Се пријавил 21 студент.
На 16 декември започнува настава за прв пат на еден факултет на тлото на Македонија, започнува ерата на модерното високо образование. Се основа Филозофскиот факултет во Скопје. Наставата се одвивала во зградата на учителската школа „Идадија“.
Иако Филозофскиот факултет во Скопје претставува најстара, а пред Втората светска војна и единствена висока школа и научна установа во Македонија, целта на неговото основање била преку оваа високоо...

Денес кога новите електронски средства покрај вообичаеното секојдневното комуницирање го менуваат и начинот на изразување, денес кога се смета дека компјутерската технологија и Интернетот дефинитивно ќе покажат дека печатење на книги е излишно и дека електронската копија го означува крајот на печатената книга – ситуацијата е дијаметрално спротивна. Книгата и натаму трае, опстојува, а во светот и понатаму се прават големи „фараонски згради” за нејзиниот комотен престој и во дваесет и првиот век, по и во вековите кои ќе следат. Нивниот заеднички соживот со новите современи технологии не само...

Во информатичкото општество, библиотеките се незаобиколни центри на знаењето, а нивната задача е и евидентирање на резултатите од "интелектуалната продукција". Меѓутоа, својата улога не можат да ја извршуваат доколку нивното функционирање не е поддржано со современата информациска и комуникациска технологија. Исто така, не можат успешно да функционираат како осамени острови, туку мораат да се поврзуваат и на тој начин да обезбедуваат услови за дијалог и соработка како најдобра основа за развој на секоја држава и на меѓународната заедница во целост.

Заедницата на југословенските национ...

Share

За КИЦ на РСМ

E-mail: rmkic@yahoo.com

тел.: + 359 2 946 1492

ул. „Обориште“ 7, 1504 Софиja

Билтен

За информации и настани од сајтот

СИГУРНОСТ
Потврдувањето докажува дека сте реален корисник.

Календар

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31