КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В СОФИЯ
  • Македонски
  • Български

Туризъм

Агенијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија е институција основана од Владата на Република Македонија. Основна функција на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е промоција на туристичките ресурси на Република Македонина на странски пазари, како и управување и поддршка на проекти чија цел е развој на туризмот во целина. АППТРМ е основана во 2008 година според “Закон за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија” („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008 )....

Понекогаш времето не е мерило за развојот на науката и мислата во одредена област. Во последните 150 години, развојот на науката има продуцирано повеќе знаење отколку во претходни 1500 години. Стимулирањето на развојот на науката го води напред развојот на човештвото и го подигнува квалитетот на животот. Научните области се надополнуваат во знаењата една со друга. Се повеќе се посветува внимание на интердисциплинарни области, како и на граничните подрачја помеѓу различните научни области. Придонесот кој се дава денес во една научна област, утре може да биде клучен импулс за примена и развој...

Факултетот за туризам и бизнис логистика е конципиран врз база на студиските програми на водечките европски факултети за туризам, при што се користени и досегашните искуства во нашата земја.  Идите студенти ќе имаат можност да ги изучуваат туризмот и бизнис логистиката, гастрномијата, исхраната и диететиката.  Програмите се усогласени со принципите на Болоњската декларација, со воведување на Европскиот кредит-трансфер систем и современиот начин на организирање на наставата.

Речиси сите студенти во текот на своето образование на Факултетот за туризам и б...

Share

За КИЦ на РСМ

E-mail: rmkic@yahoo.com

тел/факс: 02 946 1492

ул. Оборище 7, 1504 София

Бюлетин

Абонирайте се за новини и събития от сайта

СИГУРНОСТ
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.

Календар

Н П В С В П С
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30